top of page

Domov > Informacije

Les kot strateški energent in obnovljiv vir energije.

 

Les je najstarejši energent, kar jih pozna človeštvo. Velja za obnovljiv vir energije in je ogljično nevtralen. Pri izgorevanju lesa se namreč sprosti enaka količina ogljikovega dioksida kot ga je med rastjo absorbiralo drevo.

 

Prednost lesa za njegovo uporabnost sta vsekakor tudi njegova visoka kurilna vrednost in dolg čas gorenja. Kljub temu, da je z vidika uporabnika zaradi lažjega in bolj udobnega kurjenja bolj zaželena uporaba tekočega ali plinastega goriva, pa les vse bolj pridobiva pomembnejšo vlogo predvsem pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

 

Z ozirom na visoko poraščenost slovenskega ozemlja z lesom in njegov velik letni prirastek pa les predstavlja tudi strateški energent, ki ga je v Sloveniji v izobilju.

 

Žal pa pri nepopolnem zgorevanju lesa v individualnih kuriščih poleg ogljikovega monoksida (CO), hlapnih organskih spojin (VOC) in pepela nastajajo tudi emisije trdnih delcev v ozračje. 

           

bottom of page